A projektről

Az EVERGREEN – „Együttműködés a hagyományos kertészet védelme és előmozdítása érdekében“ (ROHU218)” című román-magyar közös projekt célkitűzése a határmenti régióban élő helyi közösségek, elsősorban iskolás gyermekek részére tapasztalat- és ismeretátadás a háztáji mezőgazdaságról, egészségtudatos életmódról a hagyományos konyhakertek létesítésére és fenntartására buzdítva őket.

A projekt célterületén; Arad, Békés és Csongrád megyében, Nyugat-Románia és Dél-Kelet Magyarország területén a modern mezőgazdasági módszereknek „köszönhetően” az önellátó mezőgazdaság, a háztáji gazdálkodás mára lényegében elvesztette a gazdasági jelentőségét. Ennek következtében a helyi növény- és állatfajták is eltűnőben vannak. A projekt megvalósítói, az aradi székhelyű Excelsior Egyesület és a Körös-Maros Vidékfejlsztési és Ökogazdálkodási Alapítvány munkatársai célül tűzték ki a térségre jellemző tradicionális mezőgazdasági értékek népszerűsítését mint a helyi kulturális örökség és a biológiai sokszínűség megőrzését. Emellett az egészséges életmód megteremtéséhez is hozzájárul a projekt, gyerekek, fiatalok és felnőttek aktivitásának növelésével és a egészséges étkezési szokások megismertetésével.

Az iskoláknál látványos magaságyásokban alakítottunk ki bemutatókerteket, ahol napról-napra megfigyelhetik a konyhakerti növények fejlődését, és akár ételek is készülhet belőle az iskolák konyháján.
Partnerünkkel, az Excelsior Egyesülettel együtt iskolások részvételével vetőmag gyűjtő kerékpáros és autóbuszos túrákat szerveztünk Arad és Gyula város környékén a tanyáknál, kertes házaknál gazdálkodók látogatásával. A vetőmagokat rendszereztük, és az iskolákban ki is próbálhatják a magaságyásos konyhakertjükben, vetőmag-börze keretében egymás közötti cserékre és összehasonlításokra adunk lehetőséget.

Az Arad melletti Semlacon és Gyulán is kialakítunk egy hagyományos háztáji vetményeskertet fóliasátorral (palántanevelés, korai termesztés céljából), ahol a gyerekek segítenek az éppen aktuális tevékenységekben.